Geschiedenis

Toen de wijk IJsselmonde gebouwd werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw, stond er al snel een noodkerkje van de Katholieken genaamd “Wederkomst van de Heer”. In dit noodkerkje, dat aan de Reijerdijk stond,  begonnen op zaterdag 26 augustus 1966 negen jongens en één Hopman met het scoutingspel.

De eerste activiteit was broodjes bakken boven een houtvuur. Dat vuur kon makkelijk gemaakt worden op het nog grotendeels braakliggende land.

De pastoor van de Katholieke kerk was zeer geïnteresseerd in de Ierse heilige Sint Patrick. Samen met de Hopman werd besloten om deze scoutinggroep, toen nog padvinderij geheten, Sint Patrick te noemen. De allereerste speltak waren de Verkenners.

De wijk IJsselmonde -Hordijkerveld in aanbouw in 1966

Na de bouw van de Katholieke kerk werd
het noodkerkje afgebroken en belandden de Verkenners in de bouwkeet. Toen deze ook werd verwijderd vond de groep onderdak in Tuindorp-Vreewijk, Meiland 6. Samen met de Eurohorde (welpengroep) en de Bernadette Devlingroep (gidsen en kabouters) vormt Sint Patrick scouting Vreewijk.

Sint Patrick had vanaf de oprichting het ideaal van een eigen clubhuis. Zij had zich ingeschreven bij de gemeente voor een terreintje. In 1972 gingen de geruchten over een terreintje aan de Pietersdijk. Dit was het moment waarop er een rechtspersoon moest komen. In 1973 werden de statuten voor Stichting Sint Patrick ondertekend…

Voor het terrein aan de Pietersdijk was inmiddels een andere partij. Gelukkig was de gemeente de padvinderij goed gezind en kreeg de groep een terrein aangewezen aan de Wendeldijk 21. In het voorjaar van 1975 kon de bouw beginnen. De bouwput werd gegraven door de gemeente en de restplattegrond 1975 boeipaal werd eigenhandig opgebouwd. Verkenners, ouders, leiding, vrienden; vele handen maken licht werk en dat is hier zeker van toepassing geweest!
Op 25 oktober 1975 werd feest gevierd! Het clubhuis “De Boeipaal” werd geopend.

Vanaf dit moment was er ook ruimte voor andere speltakken. Op 18 september 1976 werd de welpenspeltak voor jongens opgericht en een maand later op 30 oktober de kabouterkring voor meisjes.

In 1977 werd de groep nog verder uitgebreid. Aan de Koninginneweg in Oud-IJsselmonde was een andere scouitinggroep, Bernadette/Sint Willibrordus, maar deze groep had geen speltak voor meisjes ouder dan de kabouterleeftijd. Zij kwamen naar Sint Patrick toe en de speltak Gidsen was een feit. Bijna gelijktijdig werd de speltak Rowans/Sherpa’s opgericht, nu Explorers genoemd. Zodra de jongelui deze leeftijdsgroep ontgroeid waren, werd in 1982 de Stam opgericht.
Ruim acht jaar later in 1990 wordt de beverspeltak opgericht. Was voorheen scouting bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar, nu konden ook de kinderen tussen 5 en 7 jaar terecht bij de groep. Het was wel behoorlijk schipperen in het clubhuis dat eigenlijk te klein was geworden. Daarom werd er een zaal bijgebouwd zodat iedere speltak voldoende ruimte had.

2016! Feest! Scouting Sint Patrick bestaat 50 jaar!
De broodjes worden nog steeds boven
het kampvuur gebakken…

In de jaren negentig floreert de groep als nooit tevoren. Het ledenaantal stijgt naar maximaal 131 in 1992! In deze tijd was IJsselmonde een heel kinderrijke wijk. Naast Sint Patrick waren er immers nog twee andere scoutinggroepen; één in Oud-IJsselmonde en één aan de Olympiaweg. Helaas zijn deze groepen verdwenen en ook Sint Patrick heeft moeilijke tijden gekend. In het eerste decennium van de 21e eeuw is het ledenaantal gedaald en werd het in 2011 noodzakelijk om de speltakken Gidsen en Verkenners samen te voegen tot  één speltak Scouts. Drie jaar later zijn de Welpen-Mowglihorde en Welpen-Shantihorde in het begin van het seizoen samengevoegd tot een gemengde speltak van jongens en meisjes.
Inmiddels was de beverspeltak op een andere tijd gaan draaien. Zij hadden dringend behoefte aan een grotere speelruimte. Die ruimte werd gevonden door de inmiddels jaren oude stamkeet af te breken en daarvoor in de plaats “De Beverburcht” te bouwen.

De Beverburcht wordt gebouwd in 2012
De Beverburcht wordt gebouwd in 2012

Het leeftijdsverschil tussen leden van de Stam werd al eerder te groot. Er werd gepoogd een nieuwe speltak tussen de “oude” stam en de Explorers op te richten. Ondanks alle inzet en alle enthousiasme lukte dit niet.
Blijkbaar speelde dit zelfde probleem ook op landelijk niveau. Er kwam aandacht voor de leeftijdsgroep van 18-23 jaar. In 2014 had Sint Patrick ook een aantal leden die deze leeftijd bereikte, terwijl er geen speltak meer was waar zij aansluiting bij kon vinden. Een mooi moment om de speltak Roverscouts op te richten.
Deze speltak heeft vijf jaar bestaan. In 2019 zijn de Roverscouts gestopt als speltak en zijn sommigen doorgestroomd als speltakleiding.
In 2020 is de speltak bevers opgegaan in de speltak welpen. Deze speltak is voor kinderen tussen 5 en 11 jaar.