Het Bestuur

Het bestuur van Scouting Sint Patrick bestaat uit een tweetal organen. De vereniging en de Beheerstichting.

Vereniging Scouting Sint Patrick

Scouting Sint Patrick is aangesloten bij Scouting Nederland en is onderdeel van Regio Rond de Rotte. Onze groep bestaat uit drie speltakken waar aan jeugd van 5 t/m 21 jaar Scoutingactiviteiten aangeboden worden.

De vereniging is de eigenlijke Scoutinggroep. Je bent dus lid van de vereniging en betaalt hier contributie voor.

De groepsvereniging draagt zorg voor dat:
–  in de speleenheden een goed Scoutingspel wordt gespeeld dat aansluit bij de beschrijving van het spelaanbod zoals gehanteerd door Scouting Nederland en gericht is op de doelstelling van het spel: het op plezierige wijze, gebaseerd op de spelvisie, ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
–  een ieder binnen de groep gestimuleerd en gefaciliteerd wordt in het verwerven van kwalificaties;
–  speleenheden beschikken over teams van leidinggevenden, die voldoen aan de landelijk opgestelde kwaliteits- en kwalificatienormen;
– er goede contacten worden onderhouden met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de jeugdleden;
– er goede contacten worden onderhouden met de regio en dat de jeugdleden, indien mogelijk, deel kunnen nemen aan door de regio georganiseerde activiteiten.

Beheerstichting

De beheerstichting is verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilige omgeving waar Scouting activiteiten kunnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het gebouw, de huur, het onderhoud van het gebouw en het terrein, gas/water/elektra en verzekeringen. De beheerstiching huurt het terrein van de gemeente en is aanspreekpunt voor alles wat met het gebouw of terrein te maken heeft.

De Vrienden van Sint Patrick

Volledig van de vereniging en beheerstichting is er ook de Vrienden van Sint Patrick. Deze groep vrijwilligers binnen Scouting Sint Patrick houden zich bezig met het werven van fondsen en giften.
Het werven van fondsen is niet een kern activiteit. Van de Vrienden van Sint Patrick wordt alleen gebruik gemaakt wanneer er grote investeringen benodigd zijn. Denk hierbij aan groot onderhoud aan het gebouw, maar ook bijvoorbeeld bij het aanschaffen van palen voor het kunnen pionieren, of het aanschaffen van een nieuwe aanhanger.