Voor ouders

Ouders zijn van harte welkom!

U mag van ons verwachten dat wij leuke en leerzame scoutingactiviteiten aanbieden aan uw zoon/dochter. Van onze kant doen wij ons best om uw kind een prettige vrijetijdsbesteding te bieden.  Het is voor allen prettig als de communicatie soepel verloopt. Daarom hebben wij enkele verzoeken aan u.

Wij vinden het prettig als u tijdig doorgeeft als uw kind niet kan komen en dat u de leiding voorziet van alle gegevens over uw kind, voor zover het van belang kan zijn voor het mee kunnen doen met scouting. (bijv. medicatie). Daarnaast verzoeken we u om uw zoon/dochter te ondersteunen met de acties die onze groep noodzakelijker wijze moet organiseren om activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Soms wordt u gevraagd kinderen met de auto weg te brengen naar een activiteit, weekendje of kamp.
Misschien bent u wel een klusser en wilt u af en toe helpen bij het onderhoud van ons clubhuis of af en toe helpen met de de schoonmaak. Geeft u dit dan alstublieft door aan de leiding.

Inschrijving / afmelding:

Nieuwe leden mogen vier  keer meedraaien voordat ze besluiten lid te worden.
Wel vragen we de eerste keer om gegevens, zodat we uw zoon/dochter aan kunnen melden bij SN. Zij zijn dan verzekerd tijdens de opkomsten. Als een aspirant lid besluit te blijven wordt deze aanmelding omgezet in jeugdlid en wordt het jeugdlid contributieplichtig.
De contributie wordt gebruikt voor o.a. huur, onderhoud, verzekeringen, contributie SN en financiering speltakken.

Het inschrijfformulier bevat gegevens als: naam, adres, woonplaats,telefoonnummer, verzekeringsgegevens. Het verzoek is dit formulier zorgvuldig in te vullen.

Wanneer uw kind besluit te stoppen met scouting verzoeken wij u om uw kind af te melden. Dit kunt u aangeven bij de teamleider van de speltak en schriftelijk bevestigen. De opzegtermijn is één maand.  Graag willen wij ook weten wat de reden is dat uw kind stopt met scouting. Zolang uw kind niet schriftelijk is afgemeld blijft uw kind jeugdlid en blijft de contributie doorlopen.

Verzekeringen

Indien zich schade of een ongeval voordoet tijdens het scoutingprogramma dan kunnen de aansprakelijkheid- en/of ongevallenverzekering van toepassing zijn. In eerste instantie wordt er aanspraak gemaakt op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering particulieren of ziektekostenverzekering. Verder is iedereen die betrokken is bij scouting activiteiten via Scouting Nederland verzekerd.

Oude kleren, mobiele telefoons, etc.:

Bij mooi weer zijn we vaak buiten.
Uw zoon/dochter draagt natuurlijk de scoutingblouse en groepsdas en het
liefst een oude spijkerbroek en oude stevige schoenen die tegen een stootje kunnen en vuil mogen worden.

Steeds vaker hebben kinderen een mobiele telefoon. Tijdens opkomsten is het gebruik hiervan niet toegestaan; ze kunnen kwijtraken of kapotgaan.
Mocht het noodzakelijk zijn uw kind tijdens de opkomst te bereiken, dan kan dit  via de leiding. Tegenwoordig heeft iedere speltak een groepsapp.

Bij de speltakWelpen zijn mobiele telefoons of andere apparaten verboden.

Wellicht ten overvloede: bij verlies of schade aan mobiele telefoons (ipod-ipad, etc.) is noch de leiding noch de vereniging aansprakelijk; dit geldt ook tijdens kampen en weekendjes.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben; stel ze aan de leiding van uw zoon/dochter!